Forskning för att möta klimatutmaningarna

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

I denna strategiska forskningsagenda identifieras ett antal centrala teman och perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden att utforska inom forskningsprogrammet. De grundar sig dels i analyser av utmaningarna kring, och målkontexten för, det nationella forskningsprogrammet om klimat och dels i analyser av samhällets kunskapsbehov för klimatarbetet.

Ladda ner pdf

 

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2018-12-21
ISBN
978-91-540-6105-1
Bindningstyp
PDF
Språk
Svenska
Linda Bergqvist Ampel

2018-12-21