Kommunikationsavdelningen / Department for Communications

Kommunikationsavdelningen bistår med intern och extern kommunikation rörande Formas verksamhet för att nå ut till och vara i dialog med relevanta målgrupper. Avdelningen  arbetar såväl strategiskt som operativt och medverkar i varje led i Formas verksamhet. Webbtidningen Extrakts redaktion finns också inom avdelningen.

Alexander Fälldin »

Alexander Fälldin
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 65 /+46(0)70-251 94 00
 • E-post: alexander.falldin@formas.se

Anna Lena Schlossman »

Anna Lena Schlossman
 • Strategisk kommunikatör / Strategic Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 14
 • E-post: annalena.schlossman@formas.se

Anna Volckerts »

Anna Volckerts
 • Strategisk kommunikatör / Senior Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 09, +46 (0)73-030 63 33
 • E-post: anna.volckerts@formas.se

Cathrine Beijer »

Cathrine Beijer
 • Chefredaktör, Extrakt / Editor in Chief, Extrakt
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 31, +46 (0)70-712 94 67
 • E-post: cathrine.beijer@formas.se

Christer Blombäck »

Christer Blombäck
 • Kommunikatör / Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 41 16, +46(0)72-594 11 01
 • E-post: christer.blomback@formas.se

Elisabet Blomberg »

Elisabet Blomberg
 • Kommunikationschef / Head of Communications
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 04, +46 (0)72-233 40 04
 • E-post: elisabet.blomberg@formas.se

Johan Bryggare »

Johan Bryggare
 • Webbansvarig / Web manager
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 07, +46 (0)73-033 91 60
 • E-post: johan.bryggare@formas.se

Sofia Rickberg »

Sofia Rickberg
 • Strategisk kommunikatör / Senior Communication Officer
 • Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
 • Telefon: +46(0)8-775 40 06, +46 (0)72-718 96 79
 • E-post: sofia.rickberg@formas.se

Åsa Granberg »

Åsa Granberg
 • Webbansvarig / Web Manager
 • Kommunikationsenheten / Unit for Communications
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 03
 • E-post: asa.granberg@formas.se