Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning

Avdelningen har ansvar för samhällsbyggnadsområdet inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn.

Aiga Giangiacomo »

Aiga Giangiacomo
 • Forskningsadministratör (Konsult) / Research Administrator (Consultant)
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 20
 • E-post: aiga.giangiacomo@formas.se

Ann Rodenstedt »

Ann Rodenstedt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, filr.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)72-554 94 77
 • E-post: ann.rodenstedt@formas.se

Björn Wallsten »

Björn Wallsten
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 22 / +46(0)72-216 99 52
 • E-post: bjorn.wallsten@formas.se

Conny Rolén »

Conny Rolén
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 30, +46 (0)70-492 06 27
 • E-post: conny.rolen@formas.se

Emma Gretzer »

Emma Gretzer
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 23, +46 (0)73-074 53 59
 • E-post: emma.gretzer@formas.se

Hanna Ridefelt »

Hanna Ridefelt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 25, +46(0)73-646 27 20
 • E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Johan Hansson »

Johan Hansson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 54, +46 (0)72-451 84 02
 • E-post: johan.hansson@formas.se

Kristina Laurell »

Kristina Laurell
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, tekn.dr / PhD
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 40 59, +46(0)70-440 40 59
 • E-post: kristina.laurell@formas.se

Lisa Granelli »

Lisa Granelli
 • Tjänstledig
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning

Lovisa Dyall Silfverbrand »

Lovisa Dyall Silfverbrand
 • Praktikant
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 28, +46 (0)72-232 17 96
 • E-post: lovisa.dyallsilfverbrand@formas.se

Pernilla Hjerth Elgström »

Pernilla Hjerth Elgström
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 33
 • E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Sara Paglia »

Sara Paglia
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
 • Telefon: +46(0)8-775 41 09, +46(0)72-451 33 55
 • E-post: sara.paglia@formas.se