Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes

Avdelningen har ansvar för miljöområdet inom Formas forskningsfinansiering. I det arbetet ingår att analysera och utvärdera forskningsbehov och forskningssatsningar samt planera och bereda fördelningen av forskningsmedel. I avdelningens arbete ingår även ett ansvar för policyfrågor inom området och att bevaka utvecklingen inom miljösektorn. 

Anna Kuznetcova »

Anna Kuznetcova
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)76-000 24 95
 • E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Elisabet Göransson »

Elisabet Göransson
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 40 24, +46 (0)72-204 40 24
 • E-post: elisabet.goransson@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
 • Avdelningschef / Head of Department, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
 • E-post: john.tumpane@formas.se

Katarina Buhr »

Katarina Buhr
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08
 • E-post: katarina.buhr@formas.se

Kerstin Röver »

Kerstin Röver
 • Forskningsadministratör / Research Administrator
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 08, +46(0)73-033 41 08
 • E-post: kerstin.rover@formas.se

Louise Staffas »

Louise Staffas
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 12, +46(0)76-101 49 69
 • E-post: louise.staffas@formas.se

Magnus Tannerfeldt »

Magnus Tannerfeldt
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 29, +46(0)70-380 91 51
 • E-post: magnus.tannerfeldt@formas.se

Petra Wallberg »

Petra Wallberg
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 41 27, +46(0)72-205 62 97
 • E-post: petra.wallberg@formas.se

Sandro Caruso »

Sandro Caruso
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, fil.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 64, +46(0)72-252 40 64
 • E-post: sandro.caruso@formas.se

Sofia Wennberg DiGasper »

Sofia Wennberg DiGasper
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46 (0)8-775 41 26, +46 (0)72-715 41 26
 • E-post: sofia.wennbergdigasper@formas.se

Therese Woodhill »

Therese Woodhill
 • Forskningssekreterare / Senior Research Officer, med.dr / PhD
 • Avdelningen för Miljö / Department for Environmental Sciences
 • Telefon: +46(0)8-775 40 10, +46(0)76-050 46 04
 • E-post: therese.woodhill@formas.se