Strategisk agenda för hållbart samhällsbyggande

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Den strategiska agendan, Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande, finns nu att ladda ner.

Den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande finns nu i en första version. Agendan kommer att revideras och uppdateras vid behov. Den strategiska agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Läs och ladda ned den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Hanna Ridefelt

2018-04-09