Strategisk agenda om klimat

Forskningsrådet Formas har fått i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Den strategiska agendan, Forskning för att möta klimatutmaningarna, finns nu att ladda ner.

Den strategiska forskningsagendan för klimat finns nu i en första version. Agendan kommer att revideras och uppdateras vid behov. Den strategiska agendan baseras på Formas egna analyser och kartläggningar, på resultat från en workshop med samhällsaktörer och myndigheter, samt på dialog med de forskningsfinansiärer som ingår i programmets programkommitté.

Läs och ladda ned den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, Forskning för att möta klimatutmaningarna.

 

Karin Perhans

2018-04-09