Kalenderarkiv

Tidigare aktiviteter och evenemang.

november

nov 29
29 november 2018 08:00 - 09:00

Formas frukost: Forskning - på gott och ont?

Forskningen har bidragit – och bidrar – på oändligt många sätt till mänsklighetens och samhällets utveckling. Men det finns en baksida. Forskning och forskningsresultat kan användas för oetiska eller till och med onda syften. Och det finns de som menar att riskerna för sådant missbruk ökar.

Hur säkrar vi en ansvarsfull forskning och forskningsetik? Hur minimerar vi risken för att forskningsresultat används till fel ändamål eller hamnar i orätta händer? Och vem bär ansvar för forskningens resultat.

Talare

• Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
• Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers, forskare på Institutet för Framtidsstudier och författare till boken Here Be Dragons
• Jessica Nihlén Fahlquist, Filosof och universitetslektor i biomedicinsk etik
• Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet

Moderator

Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Program

07:30-08:00 Formas bjuder på ekologisk och vegetarisk frukostbuffé
08:00-09:00 Presentationer och samtal

Länk till anmälan

Varmt välkommen!

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

Arrangör: Formas

nov 27
27 november 2018 14:00 - 16:00

Final i Forskar Grand Prix 2018

Var med och avgör vem som är bäst i Sverige på att presentera sin forskning!

Finalisterna har kvalificerat sig från lokala Forskar Grand Prix-tävlingar under ForskarFredag, från den öppna anmälan N.Ö.R.D. och möts i finalen på Nalen i Stockholm.

Tillsammans med en jury är du med och röstar fram vinnaren av Forskar Grand Prix 2018. Juryn bedömer presentationerna utifrån tre kriterier: forskning, förståelse och framförande. Men publiken har två tredjedelar av makten!

Konferencier, jury och prisutdelare:

Finalisterna bedöms utifrån forskning, förståelse och framförande av en jury bestående av:

 • Agnes Wold, professor/överläkare Göteborgs universitet
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Katrin Sundberg, skådespelare och regissör

Konferencier är Måns Nilsson, komiker och programledare

Prisutdelare är Ingrid Petersson , generaldirektör på Formas.

Anmälan

Anmäl dig här

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

nov 14
14 november 2018 10:00 - 16:00

Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

oktober

okt 24
24 oktober 2018 13:00 - 15:30

Myggbekämpning med Bti och effekter på ekosystemet

Formas och Länsstyrelsen Gävleborg håller rådgivande möte.

Det finns studier som påvisar negativa effekter på ekosystem av Bti-baserad myggbekämpning och studier som inte kan påvisa negativa effekter. Formas gör nu en analys för att få överblick av kunskapsläget. I det arbetet behöver vi erfarenheter och synpunkter från berörda organisationer.

Vilka faktorer bör utvärderas och hur ska översikten utformas för att bli användbar? Vilka vetenskapliga underlag bör ingå i analysen och vilka organisationer ska vi kontakta i arbetet? Hur ska ekosystem egentligen definieras och avgränsas, och ska vi begränsa oss till svenska förhållanden eller kan vi lära oss något från undersökningar i andra länder?

Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp på ett rådgivande möte. Mötet är för särskilt inbjudna, men om du har frågor eller är intresserad av att delta, hör av dig till Magnus Land, ansvarig analytiker, på Formas, 08-775 41 02, magnus.land@formas.se.

Plats: Sessionssalen, Gävle slott, Södra kansligatan 2, Gävle

Arrangör: Formas

okt 23
23 oktober 2018 12:00 - 16:30

Slutkonferens: Forskning föder framtiden

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion! AquaAgri utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri har under 2014-2018 studerat nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Projekten rör marin odling av makroalger, mjölkproduktion på gräs och biprodukter, perenna spannmålgrödor, höjda veteskördar och hållbar odling av havskatt och hummer.

AquaAgri finansieras gemensamt av Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse, och är en unik samverkanssatsning, där forskargrupperna träffats regelbundet för att sätta sig in i varandras forskningsprojekt, diskutera och hitta möjliga samverkansområden. Detta har hittills resulterat bl.a. i ett nytt nationellt centrum för vattenbruksforskning och ett nytt forskningsprojekt om makroalger som antibakteriell foderråvara till grisar.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och att bidra till att skapa synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk. Mer info om forskningen finns här: www.aquaagri.se

Anmäl dig här.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

okt 02
2 oktober 2018 13:00 - 16:00

Möte med Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har till uppgift att besluta vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra.

Mer information om Formas arbete med evidensbaserad miljöanalys.

september

sep 27
27 september 2018 07:30 - 09:00

Formas frukost: När extremvädret kommer - har vi den kunskap som behövs?

Torka, skogsbränder, stormar, skyfall och snöoväder tycks vara fenomen som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Detta behöver hanteras både i förbyggande syfte och när väl olyckan är framme. Men har vi den kunskap som behövs? Hur fungerar beredskapsarbetet i dag och hur reagerar allmänheten i kriser? Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen under förändrade förhållanden och vad innebär klimatförändringarna för vår hälsa? Behövs det mer forskning, och i så fall vilken? Allt detta och mycket mer kommer våra intressanta talare att prata om.

Börja morgonen den 27 september med Nobelmuseets fantastiska frukostbuffé samtidigt som du lyssnar på och deltar i vårt samtal. Mötet kan också följas via vår webbsändning eller ses i efterhand.

Anmälan

Talare:

Johan Kuylenstierna
Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet
Susann Baez Ullberg
Fil Dr i socialantropologi, specialiserad på kris-, katastrof- och miljöantropologi
 Per Sundström
Chef för enheten för kunskapsutveckling, MSB
Tomas Thierfelder
Biometriker med inriktning miljö- och geovetenskaper på SLU i Uppsala och koordinator för excellenscentret CLINF

Moderator:

Ingrid Petersson
Formas generaldirektör

Program:

07.30-08.00
Frukostbuffé

08.00-09.00
Presentationer och diskussion

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

Arrangör: Formas

sep 26
26 september 2018 10:00 - 16:00

Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

augusti

aug 31
31 augusti 2018 08:30 - 11:00

Seminarium: Agenda 2030 – Forskningsbehov och vägar framåt

Vad är forskningens viktigaste roll i Agenda 2030? Hur kan forskningen bidra till att vi uppfyller målen i agendan? Vilka är kunskapsgapen idag?

Seminariet är fullbokat. 

Livesändning

Seminariet kommer att livesändas från kl. 9.00. Du hittar livesändningen här: https://bit.ly/2o3uhAq

Den 31 augusti anordnar Formas, i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI), ett seminarium om hur svensk forskning kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Vi bjuder på frukost.

Antalet platser är begränsade.

Program

9.00 Inledning
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

9.10 Resultat från rapporten
Forskning för Agenda 2030 – Översikt av forskningsbehov och vägar framåt
Åsa Persson, forskningsdirektör SEI

9.40 Analys och perspektiv på rapporten
Mats Benner, professor, Lunds universitet
Karin Bradley, Associate professor, KTH

10.00 Paneldiskussion och frågor
Moderator: Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
Åsa Romson, tidigare miljöminister, forskare IVL
Måns Nilsson, vd, SEI
Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso, ledamot i regeringens Innovationsråd
Victor Åström, ledningsstrateg Agenda 2030, Naturskyddsföreningen

10.45 Avslutande kommentarer, Formas

11.00 Slut på seminariet

 

Vilken är forskningens roll i Agenda 2030?

Sedan Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling för snart tre år sedan har den samlat många aktörer i samhället. En av de sektorer som pekats ut som särskilt viktig är forskning och innovation – inte bara för att nå målen till 2030 utan också för att möjliggöra en mer hållbar utveckling bortom 2030. 

Mot denna bakgrund fick SEI projektbidrag av Formas för att ta fram en vetenskaplig och systematisk kartläggning av forskningsbehoven för Agenda 2030 i en svensk kontext, samt ge förslag på strukturella förändringar för att forskningen bättre ska kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030. Formas och SEI ser en unik möjlighet för svenska forskningsfinansiärer att ta en global ledarroll och testa nya idéer när det gäller att stimulera forskningens användande och aktiva bidrag till Agenda 2030. 

Under seminariet kommer SEI att presentera de slutgiltiga resultaten av studien, sedan bjuds forskare in för att ge sina perspektiv på resultaten, och därefter följer en paneldiskussion med utrymme för frågor från deltagarna. I panelen kommer vi diskutera vilka förändringar som behövs inom forskningen för att effektivare och snabbare uppfylla Agenda 2030. Vilken är forskningens roll i Agenda 2030, egentligen? Vilken roll har Sverige som kunskapsnation att driva de förändringar som behövs för att nå målen? Hur mycket vågar vi ställa om vår forsknings- och innovationspolitik?

Seminariet är fullbokat.

Seminariet kommer att livesändas från kl. 9.00. Du hittar livesändningen här: https://bit.ly/2o3uhAq

Talare: Åsa Romson, Ingrid Petersson, Karin Bradley med flera.

Plats: Bygget Fest och Konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

juni

jun 27
27 juni 2018 09:00 - 12:30

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har sitt första konstituerande möte.

Mer information om Formas arbete med evidensbaserad miljöanalys här.

jun 19
19 juni 2018 10:00 - 10:30

Webinarium: Planeringsbidrag för forskning om de globala hållbarhetsmålen

Information och möjlighet att ställa frågor kring utlysningen som öppnar den 15 juni.

 

 

Ladda ner en engelsk presentation från webinariet

Läs mer om utlysningen: Utlysning av planeringsbidrag


Talare: Katarina Buhr, ansvarig forskningssekreterare hos Formas

Plats: På webben

Arrangör: Formas

jun 13
13 juni 2018 10:00 - 16:00

Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

maj

maj 23
23 maj 2018 07:30 - 09:00

Formas frukost: Flygets framtid

Nu är det dags för nästa Formas frukost som kommer handla om flygets framtid och hur det blir mer hållbart.

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

Till anmälan


Sommaren närmar sig med stormsteg och många planerar sina semesterresor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare fördubblats sedan 90-talet och ökningen fortsätter. Beräkningar visar att svenskens internationella flygande står för lika mycket utsläpp som all bilkörning i Sverige. Ett mer hållbart flyg är därför av stor betydelse i Sveriges resa mot att nå klimatmålen. 


Vad krävs för att flyget ska bli mer hållbart?

Måste vi flyga mindre? Vad ersätter vi i så fall våra långväga solsemestrar och affärsresor med? Krävs det personligt ansvar och beteendeförändringar eller politiska styrmedel? Vad kan man åstadkomma med framtidens flygplan? Hur långt kommer vi med hjälp av teknisk innovation och utveckling av biobränslen?


Kom och lyssna på våra intressanta talare och delta själv i diskussionen.

Talare

 • Jonas Åkerman, transportforskare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.
 • Cecilia Solér, universitetslektor i marknadsföring på Göteborgs universitet. Forskar inom hållbar konsumtion, konsumtionskultur och hur marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster.
 • Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.
 • Magnus Ling, generalsekreterare/vd på Svenska turistföreningen  

Inledning

Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Moderator

Emma Gretzer, avdelningschef för miljö och samhällsbyggande, Formas

Program

07:30-08:00 Formas bjuder på ekologisk och vegetarisk frukostbuffé
08:00-09:00 Presentationer och samtal

april

apr 10
10-11 april 2018

Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel

Läs mer om Formas forskarråd.

mars

mar 23
23 mars 2018 09:30 - 16:00

Livsmedel och klimat: dialogmöte om aktuella utlysningar

Ett gemensamt dialogmöte om aktuella utlysningar inom de nationella forskningsprogrammen för livsmedel och klimat hålls 23 mars i Stockholm.

Vill du veta mer om Formas utlysningar inom de nationella forskningsprogrammen för livsmedel eller klimat? Den 23 mars bjuder vi in till ett inspirerande och informativt dialogmöte i Stockholm där vi ägnar förmiddagen åt livsmedel och eftermiddagen åt klimat.

Mötet vänder sig både till forskare och till aktörer som är intresserade av att medverka i forskningsprojekt eller har relevanta forskningsfrågor att lyfta.

Under mötet har du möjlighet att lära dig mer om utlysningarna och om forskningsprogrammen, och att få svar på dina frågor. Vi vill också ge dig goda möjligheter att nätverka med tänkbara partners och andra sökande.

Utlysningen inom klimatområdet omfattar 168 miljoner kronor på maximalt 4 år. Utlysningen inom livsmedelsområdet omfattar 75 miljoner kronor för treåriga forskningsprojekt och 7,5 miljoner kronor för Proof-of-concept. Tvärvetenskap och samverkan uppmuntras.

Program

 

Nationella forskningsprogrammet om livsmedel

09.00
Registrering och frukost.

09.30–11.00 (webbsänds/filmas)
- Välkomna! Erika Ax, Formas
- Inledning Inger Andersson, ordförande i programkommittén för nationella forskningsprogrammet för livsmedel.
- Information om livsmedelsutlysningarna, Erika Ax och Katarina Nordquist, Formas.
- Frågor och svar (endast svarsdelen webbsänds/filmas).

11.00–12.00 (webbsänds/filmas ej)
- Korta presentationer av projektidéer.
Inleds av Patrik Holm-Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan och projektägare "Cirkulär Mat" inom Samverkansarena för Livsmedel.
- Avrundning och lycka till!

12.00–13.00 (webbsänds/filmas ej)
Gemensam mingellunch (Livsmedel och Klimat) i "Verkstan" serveras av restaurang Matmekka.

13.00–13.30 (webbsänds/filmas ej)
Guidad museivisning på tema Livsmedel, Bo Bjerkerot, Världskulturmuséerna. Samling i entrén.

Presentation livsmedel

Nationella forskningsprogrammet om klimat

11.00
Registrering börjar.

11.30–12.00 (webbsänds/filmas ej)
Guidad museivisning på tema Klimat, Karin Wästfelt, Världskulturmuséerna. Samling i entrén.

12.00–13.00 (webbsänds/filmas ej)
Gemensam mingellunch (Livsmedel och Klimat) i "Verkstan" serveras av restaurang Matmekka.

13.00–14.30 (webbsänds/filmas)
- Välkomna, Formas.
- Inledning, Anders Wijkman, ordförande i programkommittén för nationella forskningsprogrammet om klimat.
- Markku Rummukainen, Formas huvudssekreterare och Sveriges representant i IPCC, presenterar programmets bakgrund och syfte.
- Information om klimatutlysningen, Maria Alm och Sandro Caruso, Formas.
- Frågor och svar (endast svarsdelen webbsänds/filmas).

14.30–15.30 (webbsänds/filmas ej)
- Korta presentationer av projektidéer med fika.
- Avrundning och lycka till!

Presentation klimat

Vi vill gärna att du berättar om din projektidé eller om en forskningsfråga som engagerar dig för en liten grupp intresserade. Ange det i din anmälan så avsätter vi tid för allas idéer på mötet.

Vi ordnar också inspirerande guidade museivisningar på tema livsmedel (kl. 13.00) respektive klimat (kl. 11.30) med begränsat antal platser. Ange i anmälan om du vill gå en visning – först till kvarn!

För dig som inte kan delta på plats kommer vi att filma och webbsända delar av evenemanget på www.formas.se.

Tipsa gärna andra som kan vara intresserade. Presentationerna under mötet hålls på svenska, men du är självklart välkommen att ställa frågor och nätverka på engelska. Mötet kommer att webbsändas.

Utlysningen Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept

Utlysningen Nationella forskningsprogrammet om klimat: Vägar framåt

Utlysningarna öppnade 8 mars och stänger 26 april.

Välkommen!

Plats: Etnografiska muséet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

mar 09
9 mars 2018 09:00 - 12:00

Kommittémöte: Klimatforskning

Första mötet med Nationella kommittén för klimatforskning.

Ordförande för kommittén är Anders Wijkman.

Kommittésekreterare är Sandro Caruso och Maria Alm, forskningssekreterare, Formas.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om klimat

Plats: Formas, Stockholm

mar 08
8 mars 2018 07:30 - 10:30

Frukostmöte utlysning Smart Built Environment

Affärsmodeller, risker och incitament står i fokus i Smart Built Environments femte utlysning. Under frukostmötet får du veta mer om utlysningen och Smart Built bjuder på en inspirationsföreläsning om ”Digital transformation”.

Nu öppnar den femte utlysningen inom Smart Built Environment. Den har fokus på affärsmodeller, risker och incitament. Smart Built ser gärna företag som sökande men välkomnar också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. Utlysningen öppnar den 9 mars och är den sista planerade inom den nuvarande programperioden.

Läs mer om utlysningen här

Fyra människor diskuterar bakom en glasvägg med lappar

Program

07.30  Frukostmingel
08.00  Smart Built Environment, Kristina Gabrielii
08.15  Utlysning 5, Kristina Gabrielii
08.35  Formas och de strategiska innovationsprogrammen, Katarina Buhr, Formas
08.50  Frågor
09.00  Paus med kaffe och frukt
09.30  Digital transformation, Karoliina Callavik och Johanna Holmberg, Cobel.
10.30  Avslut

Anmäl dig här

Seminariet är också ett tillfälle för dig som är intresserad av syftet med Smart Built Environment och hur programmet arbetar. Du får en kort dragning om hur Smat Built jobbar och kopplingen till de övriga strategiska innovationsprogrammen (SIP).

”Leda digital transformation” ingår som ett projekt inom det strategiska området Kunskapslyftet i Smart Built Environment. Vi bjuder på en inspirationsföreläsning med av Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel, som leder projektet.

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta till nästa årtionde – det kommer att gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher inklusive samhällsbyggnadssektorn. Den som inte hänger med i förändringen riskerar att bli utbytt.

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel berättar om vikten av digital transformation och hur framgångsrika företag och organisationer genomför sina transformationer genom att utveckla nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft. Under föreläsningen får ta del av flera inspirerande exempel och får en checklista med steg om hur du framgångsrikt kommer vidare med den digitala agendan.

Anmäl dig här

Plats: Drottninggatan 33, Stockholm. Lokal: Ljusgården

Arrangör: Smart Built Environment

Webbplats: www.smartbuilt.se

mar 07
7 mars 2018 13:00 - 16:00

Kommittémöte: Hållbart samhällsbyggande

Första mötet med Nationella kommittén för forskning inom hållbart samhällsbyggande.

Ordförande för kommittén är Ulrika Francke.

Kommittésekreterare är Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas.

Plats: Formas, Stockholm

februari

feb 22
22 februari 2018 07:30 - 09:00

Formas frukost: Vad händer när bygget är klart?

Kom till Formas frukostmöte torsdag den 22 februari då vi diskuterar hur hållbarhetsarbetet bör gå vidare när de hållbara stadsdelarna är färdigbyggda.

Två höghus beklädda med växter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bygga hållbara städer är en nyckel för att möta både klimatutmaningar och sociala utmaningar som vi står inför, men vad händer med hållbarhetsarbetet när byggena är klara? Det är en viktig fråga nu när bostadssatsningarna är många och stora. I år planeras det byggas omkring 75 000 bostäder, vilket är på en nivå som Sverige inte har nått sedan miljonprogrammets tid. Samtidigt som investeringarna i forskning och innovation inom hållbart samhällsbyggande är större än någonsin. 

Hur ska vi arbeta med hållbarhet när byggena är klara? Hur skapar vi långsiktigt hållbara städer där invånarna också lever hållbart? Hur tar vi hand om de nybyggda stadsdelarna så att de inte halkar efter i den ständiga utvecklingen och vems ansvar är det att bostadssatsningarna förvaltas på ett bra sätt?

Kom och lyssna på våra intressanta talare och delta själv i diskussionen.

Anmäl dig här!

 

Talare:

 • Cecilia Katzeff – Forskare i hållbarhet, beteende och design på KTH och docent i människa-datorinteraktion.
 • Maria Gardfjell – Kommunalråd i Uppsala.
 • Allan Larsson – Ordförande i föreningen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad.
 • Henrietta Palmer – Vice vetenskaplig direktör för Mistra Urban Futures.


Moderator:

Ingrid Petersson – Formas g
eneraldirektör.

Program:
07:30-08:00 Formas bjuder på ekologisk och vegetarisk frukostbuffé.
08:00-09:00 Presentationer och samtal.

Om du inte har möjlighet att delta på mötet så kommer du ha möjlighet att följa en webbsändning här på formas.se.

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

feb 08
8 februari 2018 10:00 - 16:00

Forskarrådsmöte

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.

januari

jan 26
26 januari 2018 10:00 - 14:30

Informationsdag om utlysningar 2018

Vetenskapsrådet bjuder in forskningsrådgivare eller motsvarande till en informationsdag om sina, Fortes och Formas utlysningar 2018.

Länk till mer information och anmälan 

Talare: VR, Forte & Formas

Plats: Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Arrangör: Vetenskapsrådet

jan 19
19 januari 2018 09:30 - 12:00

Dialogmöte: Utlysning inom hållbart samhällsbyggande

Synteser och forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande.

Illustration hållbart samhällsbyggande

Vill du veta mer om Formas utlysning inom det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande? Den 19 januari bjuder vi in till ett dialog- och informationsmöte i Stockholm.

För dig som inte kan delta på plats kommer vi att filma och webbsända evenemanget och filmen finns även tillgänglig i efterhand. (Här på formas.se alt. www.youtube.com/formasfilmer).

Här är presentationerna från mötet (pdf).


Registrering och frukostfika från kl. 9 och lunchmingel kl. 12–13 för de som vill.

Det går inte längre att anmäla sig till dialogmötet.

På programmet

 
09:00-09:30 Registrering med kaffe och liten smörgås  

09:30-09:35 Välkomna! Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas

09:35-10:00 Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, berättar om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling?

10:00-10:20 Katarina Buhr, Formas, informerar om utlysningen och besvarar frågor

10:20-10:40 Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, pratar om fallgropar och framgångsfaktorer.

10:45-11:35 Match-making-aktivitet som uppmuntrar nätverkande med andra potentiella sökande och tvärvetenskapliga partners.

11:40-12:00 Paneldiskussion om synteser med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Vad hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av god kvalitet?

12:00-13:00 Mingellunch med wraps

Under mötet kommer du också få veta mer om OpenLab.
  

Mötet vänder sig främst till forskare. Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan och får medverka i ansökningar, men det finns inga krav på medfinansiering.

Utlysningen som öppnar 14 december har två delar:

 • Synteser – Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen?
 • Forskningsprojekt – Fokus på medborgare och aktörer i det hållbara samhällsbyggandet.


De projekt vi finansierar ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin eller från två olika vetenskapliga discipliner. Under mötet har du möjlighet att lära dig mer om utlysningen, lyssna på inspirerande talare och nätverka med andra potentiella sökande.

Här hittar du all information om utlysningen och om hur du söker

Har du frågor om mötet eller utlysningen? Kontakta Katarina Buhr, forskningsekreterare, Formas, tel. 08-775 40 19, e-post katarina.buhr@formas.se.

Plats: Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm samt webbsänt på www.formas.se

Arrangör: Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling

jan 17
17 januari 2018 10:00 - 17:00

Extra Forskarrådsmöte

Formas Forskarråd ska diskutera de kommande strategiska forskningsagendorna för de nationella forskningsprogrammen.

Plats: Formas, Stockholm

december

dec 01
1 december 2017 08:45 - 17:00

Att arbeta för större samhällelig påverkan av nutritionsforskning

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen den 1 december i Bryssel.

Den 4: e internationella JPI HDHL konferensen äger rum den 1 december i Bryssel. Konferensen kommer att samla en lång rad olika intressenter och experter inom livsmedel, nutrition, hälsa och fysisk aktivitet. Från forskare och aktörer inom forskning och utveckling till policy aktörer och vårdpersonal liksom företrädare för små och medelstora företag samt industri. Konferensens huvudtema är att arbeta mot mer samhällelig påverkan av nutritionsforskning.

För mer information om JPI HDHL

 

Plats: Hotel Bloom Koningsstraat 250 1210 Brussels, Belgium

Arrangör: Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Webbplats: https://jpi-hdhl-conference.b2match.io/

november

nov 28
28 november 2017 14:00 - 16:00

Final i Forskar Grand Prix – Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare!

Vem är bäst i Sverige på att förklara sin forskning på fyra minuter? Var med och avgör finalen av Forskar Grand Prix på den 28 november på Nalen i Stockholm!

Nio forskare tävlar om vem som kan presenterar sin forskning så fängslande, engagerande och inspirerande på bara fyra minuter.

De bedöms av en jury: Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, Patrik Hadenius, journalist och chefredaktör för bland annat Forskning & Framsteg och Anja Lundqvist, skådespelare och komiker.

Publiken och juryn bestämmer gemensamt vem som vinner.

Finalen leds av Måns Nilsson, komiker och programledare. Prisutdelare är Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Mer info och anmälan: www.forskargrandprix.se

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Arrangör: Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

nov 27
27 november 2017 10:30 - 16:00

Water JPI webbinarium

Vill du veta mer om den aktuella utlysningen inom satsningen Water JPI? Nu ordnas två webbinarietillfällen på temat "Water resource management in support of the United Nations Sustainable Development Goals".

Webbinariet startar med 20-25 min presentation av hur ansökan går till. Därefter kan deltagare ställa skriftliga frågor genom webbinarplattformen. Sekretariatet svarar på alla frågor muntligt.

Det finns två webbinarietillfällen: Webinar A 10.30-12:30 CET och Webinar B 14.00-16.00 CET. 


Efter registrering får du en bekräftelse med mer information om webbinariet.

Mer information

IC4WATER Call Secretariat: IC4Watercall@rcn.no This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Johannes Holmen - Research Council of Norway

Läs mer om utlysningen

nov 21
21 november 2017 07:30 - 09:00

Formas Frukostmöte: Medborgarnas Europa - vad betyder det för forskningen?

Kom till Formas frukostmöte tisdag den 21 november då vi diskuterar medborgare och intressenters roll i forskningen.

Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm  

Hur medborgare och intressenter kan bli mer engagerade både i prioritering av forskning och under själva forskningsprocessen är av stor vikt för EU-kommissionen i förberedelserna av det nionde ramprogrammet. En högnivågrupp under ledning av Pascal Lamy fick i uppdrag av kommissionen att utreda hur man ska maximera genomslaget och nyttan av forsknings- och innovationsprogam, de slog fast att en viktig del av det arbetet är att just involvera medborgare och intressenter mer.

Genom att involvera ska man öppna upp forskarvärlden, göra den mer tillgänglig och i förlängningen göra det möjligt för alla medborgare att delta i evidensbaserat beslutsfattande. Vad betyder det här för forskningen och forskningssamhället? Vem är det som bestämmer och vem ska bestämma vad som ska beforskas? Kommer vem som helst kunna vara med och forska i framtiden? Kom till Formas frukostmöte där våra talare diskuterar just detta och mycket mer.

Talare

 • Dick Kasperowski – universitetslektor i vetenskapsteori på Göteborg universitet.
 • Karin Röding –   statssekreterare på utbildningsdepartementet.
 • Anna Hedlund – generalsekreterare för Unga forskare.
 • Dan Larhammar – professor i molekylär cellbiologi och ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.  

 

Mötet modereras av Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Frukost serveras från kl 07.30, mötet börjar kl 08.00 och avslutas kl 09.00.    

Anmäl dig här

Webbsändning 

Frukostmötet kommer att webbsändas här på Formas.se och på vår YouTube-kanal.

nov 17
17 november 2017 09:00 - 12:00

Dialogmöte: Social bostadspolitik

Fredagen den 17 november, under Orionteaterns tak, bjuder forskningsrådet Formas forskare och andra aktörer att inspireras och mötas kring vår utlysning Forskning för en social bostadspolitik. Hur kan forskning för en socialt hållbar bostadspolitik ske i samverkan?

Förmiddagen innehåller upplevelser utöver det vanliga, bland annat improviserad inspiration med skådespelarna Janne Berg och Helena Lindegren från Stockholms improvisationsteater på utlysningens tema. Helena spelar också i den aktuella och prisade föreställningen Hålet på Orionteatern. På programmet finns också kontaktskapande aktiviteter för att sammanföra möjliga samverkansparter och en frågestund om utlysningen och om hur ansökan går till.

Vill du berätta om och testa din projektidé på dialogmötet? Skicka i så fall in en kort beskrivning av din idé till emma.holmqvist@formas.se. Vi kommer att välja ut några idéer från forskare eller andra aktörer som får chansen att göra en kort presentation.

Registrering och fika från kl 08.30. Efter mötet bjuder Formas på lunch för dig som vill och kan stanna.

Läs mer om utlysningen Forskning för en social bostadspolitik

Anmälan till mötet är nu stängd, men om du vill komma med ändå eller har frågor, kontakta forskningssekreterare Emma Holmqvist, emma.holmqvist@formas.se, 08-775 40 32.

Plats: Orionteatern, Katarina Bangata 77, Stockholm

nov 15
15 november 2017 09:00 - 12:00

Kommittémöte: Livsmedelsforskning

Konstituerande möte med Nationella kommittén för livsmedelsforskning.

På dagordningen står bland annat:

 • Tidplan för kommitténs arbete
 • Målbild i ett tioårigt perspektiv: vilket underlag och vilken process behövs inom livsmedelsområdet?
 • Lägesrapport från forskningsprogrammet
 • Diskussion om inriktning av programmets kommande utlysning
 • Arbetet med en kommande strategisk forskningsagenda


Ordförande för kommittén är Inger Andersson.

Kommittésekreterare är Katarina Nordqvist, forskningssekreterare, Formas.

Läs mer om kommitténs direktiv och ledamöter här

Plats: Formas, Stockholm

nov 09
9 november 2017 10:00 - 15:30

Forskarrådets möte

Årliga öppna utlysningen - på mötet tar forskarrådet bland annat beslut om vilka forskningsprojekt som beviljas medel i Formas årliga öppna utlysning 2017.

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Läs mer om Formas forskarråd.